Đăng kí môn học

Các bạn theo dõi clip phía dưới để dễ dàng nắm được cách thức đăng kí môn học.